<% enviat=Request.Form("enviat") control = Request.Form("control") if enviat = "si" and control="ok" then 'Recuperació dels paràmetres. enviar = Request.Form("enviar") nom = Request.Form("TYAYNom") empresa = Request.Form("TNAYEmpresa") telefon = Request.Form("TYAYTelefon") mail = Request.Form("TYEYEmail") adreca = Request.Form("TNAYAdreca") codip = Request.Form("TNAYCP") poblacio = Request.Form("TNAYPoblacio") provincia = Request.Form("TNAYProvincia") pais = Request.Form("TNAYPais") comentaris = Request.Form("TYAYComentaris") 'Generació del mail. cadena = "" cadena = cadena & "
" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "
" cadena = cadena & "
" cadena = cadena & "
" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "" cadena = cadena & "
Nombre y apellidos: " & nom & "
Empresa: " & empresa & "
Teléfono: " & telefon & "
Mail: " & mail & "
Dirección: " & adreca & "
CP: " & codip & "
Población: " & poblacio & "
Provincia: " & provincia & "
Pais: " & pais & "
Comentarios: " & comentaris & "

" 'Enviament del mail. Set objCDOMail = Server.CreateObject("CDONTS.NewMail") objCDOMail.From = "soDer" & "" objCDOMail.To = "info@soder.es" objCDOMail.Subject = "Formulari de contacte - soDer" objCDOMail.BodyFormat = CdoBodyFormatHTML objCDOMail.MailFormat = 0 objCDOMail.Body = cadena objCDOMail.Send Set objCDOMail = Nothing 'Mail enviat. mailenviat="si" end if %> soDer. Contacte
soDer. Conceptes i solucions per a ventilació


HOME      |      CASTELLANO  |  CATALÀ  |  ENGLISH
 


Dubtes, preguntes i sol·licitud d'informació
Contacte · info@soder.es · Telf.: 609 308 077

<%if mailenviat <> "si" then%>
Nom i Cognoms: *
Empresa:
Telèfon: *
E-mail: *
Adreça:
C. P.:
Població:
Província:
Pais:
Comentaris: *
* Camps obligatoris
 
<%else%>
El seu missatge ha estat enviat correctament. En breu ens posarem en contacte amb vostè.
<%end if %>CONSENTIMENT INFORMAT
Les dades facilitades per vostè s'incorporaran i seran tractades en un fitxer automatitzat de soDer amb la finalitat d'atendre la present relació. Les dades són confidencials i d'ús exclusiu de soDer responsable del fitxer i amb domicili en el carrer Aurora, 34, 2º. 08700 Igualada, Barcelona, Espanya Si ho desitja, pot accedir, rectificar, cancel•lar i oposar-se al tractament de les esmentades dades mitjançant un escrit dirigit a l'adreça anteriorment citada.
En compliment del deure d’informació contemplat a l'article 10 de la vigent llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, comuniquem que el responsable de la web és soDer amb domini d'Internet www.soder.es, inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i o/interessats a la següent adreça de correu electrònic info@soder.es
soDer

telf.: 609 308 077 ' info@soder.es ' c/ Aurora, 34 2º . 08700 Igualada , Barcelona * Nif: 77078476W * Nota Legal * Mapa web * Produït per anunzia .
Neteja de conductes · Conductes Homologats CE · Kit evacuació de calderes comunitàries · FABRICACIÓ de conductes i muntatge de conductes · Rehabilitació de conductes